ZÁJEZDY.ORG – - To hlavní z Kambod?e


Specializované zájezdy
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

To hlavní z Kambod?e

ČÍSLO ZÁJEZDU: AR1979274
Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu dobrodružný, za památkami, za historií
Nástupní země Česká republika
Nástupní místo
Začátek zájezdu 24.11.2018
Konec zájezdu 03.12.2018
Počet nocí 7
Průvodce Česky hovořící
Typ dopravy  
Strava Se snídaní
Cena zahrnuje
* Letenky veetni v?ech poplatku z Prahy do Kambod?i a zpit veetni leti?tních tax a poplatku, v optimální knihovací toídi
* Celkem 3 noci v hotelu v Siam Reapu, 2 noci v hotelu v Battambangu a 2 noci v hotelu v Phnom Penhu
* Stravování dle programu
* V?echny uvedené výlety veetni dopravy
* V?echny transfery
* Vstupy do památek a parku
* Doprovod eesky mluvícího pruvodce
* Cestovní zdravotní poji?tiní do zahranieí
* Poji?tiní CK proti úpadku


Cena nezahrnuje
* Vízum do Kambod?i
* Volitelné poipoji?tiní do zahraníeí: 1490 Ke
* Spropitné a osobní výdaje

Poznámka
Pojeite se s námi podívat na nejkrásnij?í místa Kambod?i, jako je Angkor Wat a chrámy Angkoru, jezero Tonle Sap, misto Battambang a hlavní misto Phnom Penh, kde se seznámíte s dijinami, kulturou a místní kuchyní. Skupina s eeským pruvodcem bude mít maximálni 12 osob. A navíc, pokud si budete chtít odpoeinout na plá?i u mooe, zajeite si si na pár dnu do Sihanoukville.

Ceny

Cena zájezdu za osobu ve dvoulu?kovém pokoji 51 500,- Kč
Volitelné poipoji?tiní (storno, zavazadla atd.) 1 490,- Kč

Další termíny


Program zájezdu

1. den: ODLET
Odlet z Prahy do Siam Reapu. 
2. den: SIAM REAP
Po poíletu do Kambod?e a vyoízení nezbytných formalit poejedete do hotelu a ubytujete se. 
3. den: SIAM REAP
Ráno po snídani si u?ijete nádherný Angkor Wat postavený po vzoru chrámové hory Meru, domova bohu. Uvnito chrámu jsou stiny pokryty kamennými sochami a reliéfy znázoroující hinduistickou mytologii a války. Angkor Wat je také doboe známý pro více ne? 2000 taneeníku Apsara , které zdobí chrám. Jeho výstavba trvala kolem toiceti let intenzivní práce. Dnes je Angkor Wat symbolem du?í khmerských lidí a je zobrazen i na státní vlajce Kambod?e. Odpoledne po obidi nav?tívíte poslední hlavní misto Velké Khmerské oí?e, Angkor Thom. Toto misto je obklopeno 8 metru vysokou zdí ve tvaru dokonalého etverce. V poesném stoedu mista se nachází impozantní chrám Bayon. Toto vzne?ené mistrovské dílo ze 12. století je velmi doboe známé pro svých 54 vi?í, které reprezentují 54 provincií Velké Khmerské oí?e. Veeer vás eeká speciální khmerská veeeoe, která bude doprovázena tradiením khmerským tancem Apsara. 
4. den: SIAM REAP
Po snídani vyrazíte na venkov prohlédnout si klenot v oblasti Angkoru, hezký chrám Banteay Srei. Takzvaná ?enská citadela zustává nejzachovalej?ím chrámem v Kambod?i. Jsou zde zobrazeny nikteré z nejlep?ích poíkladu klasického khmerského uminí. Banteay Srei je unikátní v tom, ?e je vyroben z ru?ového pískovce, který není k vidiní jinde v Angkoru. Na zpáteení cesti budete mít mo?nost zastavit se v místní komuniti podél cesty a ná? místní pruvodce vám pomu?e komunikovat s místními lidmi a tak se jisti dozvíte mnoho zajímavého o jejich zpusobu ?ivota. Budete mít napoíklad poíle?itost se dozvidit, jak se vyrábí rý?ový papír a ochutnat palmové víno a palmový cukr, které jsou populární místní sezónní produkcí. Odpoledne vyrazíte na projí?iku tuktukem po chrámech takzvaného Malého okruhu. Nejznámij?í je asi Tomb Raider chrám, jeden z nejmalebnij?ích a památných chrámu Angkoru a Ta Prohm, který je unikátní v tom, ?e byl ponechán do znaené míry tak, jak bylo nalezen, prorostlý d?unglí stromu a vinné révy a eásteeni se rozpadající k zemi.
 
5. den: SIAM REAP - TONLE SAP - BATTAMBANG
Ráno po snídani vás eeká zajímavý výlet lodí po jezeoe Tonle Sap, kde budete mít poíle?itost dozvidit se o ?ivoti na jezeoe. Jezero Tonle Sap je nejvit?í sladkovodní jezero v jihovýchodní Asii a je oficiálni uznané za biosférickou rezervaci UNESCO o rozloze zhruba 250.000 hektaru v období sucha. Z paluby místní lodi té? uvidíme Kompong Phluck, vesnici s domy na kulech a ?ivot na vodi. Po obidi se rozloueíte se Siam Reapem a vyrazíte na zhruba toíhodinovou cestu poíjemnou místní krajinou do Battambangu, kde se ubytujete. 
6. den: BATTAMBANG
Ráno po snídani strávíte poíjemnou procházkou po misti. Na úvod se seznámíte se zajímavou historií tohoto mista, které se zapsalo do historie i jako soueást Thajska a té? bylo významným francouzským koloniálním mistem, co? je stále patrné na ka?dém kroku díky zachovalé architektuoe. Soueástí prohlídky bude té? náv?tiva místního hlavního trhu Psar Nath s ochutnávkou výteené místní kávy. Dále nav?tívíte chrám Wat Povil, kde se mu?ete pomodlit s místními mnichy a staré domy, které jsou soueástí khmerského didictví. Po obidi v místní restauraci nav?tívíte bambusovou ?eleznici. V?e je ve skuteenosti velice jednoduché, bambusové nástupi?ti a malý vozík pohániný malým motorem. Projedete se zhruba 8 km dlouhoou trasou krásnou krajinou mezi rý?ovi?ti. Tato krásná atrakce ale nebude mít dlouhého trvání, jeliko? výstavba moderního ?eleznieního koridoru mezi Bangkokem a Saigonem postupuje. Poté nav?tívíte Phnom Sampeau (Loi Kopec), co? je jeden z mála kopcu v jinak témio plochém okolí a na jeho? vrcholu je malý chrám odkud budete mít fantastický výhled na typickou krajinu rý?ových polí. Va?e náv?tiva zde bude trvat a? do soumraku kdy se miliony netopýru rozletí po obloze a vytvooí velkolepou poírodní podívanou. 
7. den: BATTAMBANG - PHNOM PENH
Po snídani Vás eeká poesun do hlavního mista s nikolika poíjemnými zastávkami. První bude ve vesnici Kampong Chhnang známé díky své keramice a produkci tradieního rý?ového vína. Dále nav?tívíte Oudong, bývalé královské hlavní misto, kde se naobidváte a nav?tívíte buddhistické meditaení centrum Vipassana Dhura. Pozdi odpoledne dorazíte do Phnom Penhu, kde se ubytujete. 
8. den: PHNOM PENH
Ráno po snídani nahlédnete do nedávné temné kambod?ské historie poi náv?tivi muzea genocidy Tuol Sleng, které kdysi bývalo ?kolou a následni bylo poestavino na zadr?ovací a mueící centrum nazvané S21. Také nav?tívíte Vra?edná pole (Killing Fields) v Cheoung Ek, kde uvidíte masové hroby a pagodu plnou lidských kostí. Po obidi odpoledne nav?tívíte starou francouzskou etvr?, Královský palác, kde úoaduje jediný eesky mluvící král na sviti. Následovat bude náv?tiva Stoíbrné pagody a Národního muzea v tradiením khmerském stylu. Poté nav?tívíte Centrální trh, budovu ve stylu Art Deco, který je nejen významným orientaením bodem mista, ale i nejvit?ím trhem v zemi. Veeer vás eeká prohlídka mista z paluby vyhlídkové lodi po oekách Mekong a Tonlé Sap. 
9. den: PHNOM PENH
Po snídani a poed odpoledním transferem na leti?ti a odletem do Evropy budete mít dost easu si je?ti trochu odpoeinout nebo vyrazit na nákupy. 
10. den: PRAHA
Poílet do Prahy. 

Požadavek na rezervaci / objednávku zájezdu


Objednáváte termín: 24.11.2018-03.12.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon:
Fax:
*Email:
*Počet:
Cena zájezdu za osobu ve dvoulu?kovém pokoji (51 500,- Kč,- Kč)   
Volitelné poipoji?tiní (storno, zavazadla atd.) (1 490,- Kč,- Kč)   
Cena celkem  
Pole označená * je nutno vyplnit.
Telefonní číslo uvádějte přednostně mobil.


Co se stane po odeslání?
Co se stane s údaji, které zde vyplním?
Další informace?

Prodej Zájezdů a hotelů
Po-Pá 9:00 - 17:00
Tel / fax: 257 941 306, 257 941 300
ICQ:237 299 692
prodej@sopka.cz

Partnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Vybavení dětských pokojů partnerský web Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz
Odkazy
odkazy